pozycja w google - webpozycja.pl

Strony związane z hasłem 'motovario':

Motoreduktor kątowy

Motoreduktor kątowy »Dodano - 28.03.2016

Temperaturę struktury pnpn określa się na podstawie zmian napięcia przewodzenia pod wpływem zmian temperatury przy stałej wartości prądu pomiarowego. Umieszczając tyrystor w komorze ciepła lub w kąpieli olejowej, wyznacza się dla niego zależność napięcia przewodzenia UT od T1 przy określonej stałej wartości prądu pomia... zobacz szczegóły wpisu »

Motoreduktory nmrv

Motoreduktory nmrv »Dodano - 02.04.2016

Przesuwnikiem fazowym nazywamy urządzenie pozwalające na płynne zmiany kąta fazowego między napięciem wyjściowym a napięciem na wejściu. Pomiary prądu mogą być dokonywane metodą bezpośrednią za pomocą mierników elektrycznych (amperomierze, miliamperomierze i mikro-amperomierze) i galwanometrów oraz metodą pośrednią, po... zobacz szczegóły wpisu »

NMRV Motovario

NMRV Motovario »Dodano - 26.03.2016

Sposób przeprowadzenia pomiaru nazywamy metodą pomiarową. Rozróżniamy metody bezpośrednie i metody pośrednie. Przy użyciu metody bezpośredniej wynik pomiaru otrzymuje się po dokonaniu pomiaru jednej tylko wielkości fizycznej. Mierzoną wielkością może być albo wielkość szukana, to znaczy wielkość, której wartość powinna... zobacz szczegóły wpisu »

Softstart schneider

Softstart schneider »Dodano - 28.03.2016

Styczniki to łączniki przystosowane do pracy w obwodach charakteryzujących się dużą częstością łączeń (dochodzącą do 4000 na godzinę). Stosuje się je we współczesnych napędach przemysłowych, w których występują częste rozruchy, zmiany kierunku wirowania oraz zmiany prędkości obrotowej silników. Przystosowanie stycznikó... zobacz szczegóły wpisu »

Falowniki Omron V1000

Falowniki Omron V1000 »Dodano - 27.03.2016

W urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV najczęściej stosuje się następujące środki dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:— uziemienie ochronne, — zerowanie ochronne, — ochronne obniżenie napięcia roboczego, — izolację ochronną, — wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe. Poza wymienionym pod... zobacz szczegóły wpisu »

Vacon NXS falownik

Vacon NXS falownik »Dodano - 30.03.2016

Wkładka bezpiecznikowa po przepaleniu się elementu topikowego nie nadaje się do dalszego użytkowania i musi być wymieniona. Czas przerywania obwodu przez topik (czas wyłączania) zależy od ilorazu prądu płynącego przez bezpiecznik i prądu znamionowego tego bezpiecznika. Aby bezpiecznik przerwał obwód, iloraz ten musi by... zobacz szczegóły wpisu »

Micromaster 420

Micromaster 420 »Dodano - 27.03.2016

Badania skutków przepływu prądu przez ciało człowieka pozwalają — z pewnym przybliżeniem — wyznaczyć — dla różnych czasów rażenia — graniczne wartości prądów bezpiecznych lub niebezpiecznych. Przyjmuje się przy tym, że prądami bezpiecznymi są prądy, które nie wywołują fibrylacji komór serca. Jeżeli przyjąć, że przepływ... zobacz szczegóły wpisu »

Danfoss VLT 2800

Danfoss VLT 2800 »Dodano - 28.03.2016

Napięcie dotykowe utrzymujące się długotrwale uznaje się za niebezpieczne, jeżeli przy braku warunków szczególnego zagrożenia rażeniowego w sieciach prądu przemiennego przekracza 65 V, a w sieciach prądu stałego 110 V. W warunkach szczególnego zagrożenia rażeniowego (warunki, w których istnieje zwiększenie prawdopodobi... zobacz szczegóły wpisu »

Przekładnie kątowe ślimakowe

Przekładnie kątowe ślimakowe »Dodano - 31.03.2016

W tym stanie przerywa się przepływ prądu nagrzewającego i rejestruje metodą fotograficzną przebieg napięcia przy stałej wartości prądu pomiarowego. Porównanie uzyskanych wyników z krzywą skalowania temperaturowego tyrystora umożliwia określenie temperatury struktury pnpn w poszczególnych chwilach procesu chłodzenia. Zm... zobacz szczegóły wpisu »

Dystrybutor lenze

Dystrybutor lenze »Dodano - 29.03.2016

Jednym z ważniejszych czynników, wpływających na bezpieczeństwo ludzi znajdujących się w pobliżu lub obsługujących urządzenia elektryczne, jest przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy tych urządzeniach. Najogólniejsze zasady, jakimi powinien kierować się każdy człowiek nie posiadający specjalnych kwalifikacji w zak... zobacz szczegóły wpisu »

1 · 2 · następna strona »