pozycja w google - webpozycja.pl

Strony związane z hasłem 'Lenze':

Falowniki

Falowniki »Dodano - 30.03.2016

W miejscach, w których przewody nie są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a równocześnie liczba obwodów jest znaczna — np. w instalacji oświetleniowej prowadzonej pod stropem dużych hal fabrycznych — przewody kabelkowe układa się w wiązkach. Przewody tworzące wiązkę krępuje się wzdłuż trasy ułożenia specjalnymi paska... zobacz szczegóły wpisu »

Informacje o falownikach

Informacje o falownikach »Dodano - 27.03.2016

W pomieszczeniach przemysłowych, w których przewody mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne, przewody układa się po wierzchu w rurach ochronnych stalowych lub winidurowych. Obecnie najszersze zastosowanie mają rury winidurowe, które są odporne na uszkodzenia mechaniczne, działanie wielu kwasów i zasad, a przy tym ... zobacz szczegóły wpisu »

Dystrybutor lenze

Dystrybutor lenze »Dodano - 30.03.2016

Człowiek rażony prądem elektrycznym powinien być natychmiast zbadany przez lekarza i w razie potrzeby poddany leczeniu w zakładzie leczniczym. Jedynie lekarz bowiem może dokładnie ocenić stan zdrowia rażonego oraz zastosować odpowiednią metodę i właściwy sprzęt ratowniczy. W wielu przypadkach, szczególnie gdy występuje... zobacz szczegóły wpisu »

Motoreduktor kątowy

Motoreduktor kątowy »Dodano - 28.03.2016

Temperaturę struktury pnpn określa się na podstawie zmian napięcia przewodzenia pod wpływem zmian temperatury przy stałej wartości prądu pomiarowego. Umieszczając tyrystor w komorze ciepła lub w kąpieli olejowej, wyznacza się dla niego zależność napięcia przewodzenia UT od T1 przy określonej stałej wartości prądu pomia... zobacz szczegóły wpisu »

Motoreduktory nmrv

Motoreduktory nmrv »Dodano - 02.04.2016

Przesuwnikiem fazowym nazywamy urządzenie pozwalające na płynne zmiany kąta fazowego między napięciem wyjściowym a napięciem na wejściu. Pomiary prądu mogą być dokonywane metodą bezpośrednią za pomocą mierników elektrycznych (amperomierze, miliamperomierze i mikro-amperomierze) i galwanometrów oraz metodą pośrednią, po... zobacz szczegóły wpisu »

NMRV Motovario

NMRV Motovario »Dodano - 26.03.2016

Sposób przeprowadzenia pomiaru nazywamy metodą pomiarową. Rozróżniamy metody bezpośrednie i metody pośrednie. Przy użyciu metody bezpośredniej wynik pomiaru otrzymuje się po dokonaniu pomiaru jednej tylko wielkości fizycznej. Mierzoną wielkością może być albo wielkość szukana, to znaczy wielkość, której wartość powinna... zobacz szczegóły wpisu »

Softstart schneider

Softstart schneider »Dodano - 28.03.2016

Styczniki to łączniki przystosowane do pracy w obwodach charakteryzujących się dużą częstością łączeń (dochodzącą do 4000 na godzinę). Stosuje się je we współczesnych napędach przemysłowych, w których występują częste rozruchy, zmiany kierunku wirowania oraz zmiany prędkości obrotowej silników. Przystosowanie stycznikó... zobacz szczegóły wpisu »

Falowniki Omron V1000

Falowniki Omron V1000 »Dodano - 27.03.2016

W urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV najczęściej stosuje się następujące środki dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:— uziemienie ochronne, — zerowanie ochronne, — ochronne obniżenie napięcia roboczego, — izolację ochronną, — wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe. Poza wymienionym pod... zobacz szczegóły wpisu »

Dobierz falownik

Dobierz falownik »Dodano - 31.03.2016

W łącznikach, w których człon łączeniowy jest wykonany w postaci zestyków rozłączalnych, w czasie otwierania zestyku może powstać łuk elektryczny utrudniający i opóźniający proces przerywania obwodu. Aby zapobiec niekorzystnym skutkom palenia się łuku łączniki, w których może powstać łuk, wyposaża się w urządzenia służ... zobacz szczegóły wpisu »

Vacon NXS falownik

Vacon NXS falownik »Dodano - 30.03.2016

Wkładka bezpiecznikowa po przepaleniu się elementu topikowego nie nadaje się do dalszego użytkowania i musi być wymieniona. Czas przerywania obwodu przez topik (czas wyłączania) zależy od ilorazu prądu płynącego przez bezpiecznik i prądu znamionowego tego bezpiecznika. Aby bezpiecznik przerwał obwód, iloraz ten musi by... zobacz szczegóły wpisu »

1 · 2 · następna strona »